Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach – Puls Biznesu

Jak opisuje portal Puls Biznesu w artykule „Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach”:

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.41-1, 30.23.70.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty […] przeczytaj cały news ».

Jak skomentujesz te nowiny? Przystąp do rozmowy na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.