WASKO SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz treść projektów uchwał. – Bankier

Jak przekazuje redakcja informacji Bankier w newsie „WASKO SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz treść projektów uchwał.”:

Zarząd WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Berbeckiego 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, działając na […] zobacz cały news ».

Jak uzupełnisz te doniesienia? Przyłącz się do rozmowy na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.