Ulicznicy – VII Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy w Gliwicach – Puls Biznesu

Jak przedstawia dział wiadomości Puls Biznesu w informacji „Ulicznicy – VII Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy w Gliwicach”:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ulicznicy – VII Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy w Gliwicach. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie autorskiego […] czytaj cały nius ».

W jaki sposób uzupełnisz te zdarzenia? Dołącz do wymiany zdań na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.