II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Puls Biznesu

Przytaczając to co opisuje redakcja informacji Puls Biznesu w newsie „II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CENTRALNEGO UPS DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNOŚĆ, POSTĘP, INTEGRACJA – ROZWÓJ BACK – OFFICE W […] odwiedź pełny artykuł ».

Jak opiszesz te zdarzenia? Dołącz do debaty na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.