Gliwice: Podziękujmy społecznikom! – InSilesia.pl

Informując o tym co podaje redakcja wiadomości InSilesia.pl na stronie „Gliwice: Podziękujmy społecznikom!”:

Mieszkańcy Gliwic, uczestnicząc w tym wydarzeniu, będą mogli wyróżnić po jednym kandydacie z kategorii lider społeczny/organizacja roku. Lista nominowanych znajduje się na stronie www.gcop.gliwice.pl. W bieżącym wydaniu „Miejskiego Serwisu […] odwiedź cały materiał ».

W jaki sposób opiszesz te wiadomości? Przystąp do wymiany relacji na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.